Sotning 25-26 oktober

Den 25-26 oktober utförs sotning och brandskyddskontroll i alla hus. Ni behöver inte vara hemma.

Läs mer om vårt nyhetsbrev!