Login

Woodlands ekonomiska förening

Här finner ni all information från styrelsen, protokoll från årsmöten / generalförsamlingar, Vedtægter (Stadgar) mm.

Rodedendronhus

aktiviteter

Här finner ni information om olika aktiviteter och ni kan boka lekplats & tennisbanor. .

Lekplats
Ambulans

sjukdom / olycka / grindar

Här finner ni viktig information om hur ni aggerar i en nödsituation samt hur grindarna till området fungerar. 

affaldshåndering / sopsortering

Här finner ni viktig information om hur sopsorteringen fungerar.

Sopsortering
Golfbilskog

Golfbilar

Information gällande golfbilar på vår anläggning samt service som vi erbjuder