skrapning av vägarna

Vi kommer idag att skrapa alla vägar på husområdet så att de blir fina igen!