Röjning av husområde

Just nu pågår röjning av husområdets grönytor. Det kommer att hålla på ett par veckor.