Fönsterputsning

Jag har fått besked från företaget som putsar fönster på Woodlands att, för att angivet pris skall gälla, skall putsning utföras minst en gång om året. De har haft erfarenhet av några hus på Woodlands där fönster och framförallt glas på terrasserna inte varit putsade på flera år och arbetstiden drar då iväg ordentligt för dem. Givetvis putsar de gärna alla hus men det kan bli extradebitering då förutsättningarna är sådana.

Mvh

Kalle