Byte av vattenmätare

NSVA meddelade ändring av tidpunkt för byte av våra vattenmätare. Nytt datum är 5 maj.