Matavfall

Från den 1 januari 2024 införs en ny lag inom EU där det är krav på att man skall separera biologiskt avfall från övriga sopor. Dvs matavfall skall sorteras och slängas separat. Det finns även möjlighet att utddela böter om man inte följer direktiven. https://www.recycla.se/nyheter/vad-innebar-den-nya-matavfallslagen