tekniskinfo

Diskmaskin

Ni är välkomna att använda diskmaskinen.
Tryck på on. Lägg i en tablett i facket och stäng locket på facket, om maskinen varnar för låg salthalt kan ni bortse från detta. Tryck på start och stäng luckan. Om vattnet i maskinen är avstängt, vrid på knappen på vattenkranen i vasken rakt upp.

Kaffemaskin

Fyll på vatten på baksidan. Placera en kopp under pipen. Starta maskinen genom att trycka på stor eller liten kopp. Öppna och lägg i en kapsel och välj sedan storlek på kopp.

Golfbilsladdning

Sladden sitter bak på golfbilen där man sätter klubborna. 

I golfhusen parkerar ni golfbilen i carporten och sätter i sladden i uttaget som finns i carporten.

I hotellrummen parkerar ni golfbilen på angiven plats utanför hotellet och sätter i sladden i uttaget.