Vedtægter / Stadgar og aftaler / avtal WCC Golf AB

Vedtægter / Stadgar og aftaler / avtal WCC Golf AB

Avgifter / Stadgar och avtal / Avtal WCC Golf AB

 • Advokat Christoffer Johnsen om samfällighetsförening
 • Gäldande stadgar godkänd av Föreningsstämman och registrerad av
  Bolagsverket
 • 9. marts 2012: Oprindelige vedtæger (2007)
 • Vedtægter ändret på ordinäre generalforsamling 6. juni 2015
 • STADGAR ändrat vid ekstraordinarie föreningsämma 2016.11.05 _ ny version
  rättad 2017.06.28
 • Aftale Golf AB og WCCEF om udlejningshuse og hotel
 • Fastprisaftale
 • Aftale om renovering og vedligehold af husfacader
 • Telia Woodlands & TV koder
 • Woodlands – elavtal NGE
 • Tilvalg husvedligehold og golfbil
 • Service- og rettighedsaftalen med WCC Golf AB
 • Info vedr. køb af golfselskabet Woodlands Country Club Golf AB
 • Avtal om servicetjänster mellan WCCEF och Golf AB