Praktisk Verisure

larmsystem verisure

Aktivera / avaktivera larmet

För att aktivera/avaktivera larmet använder ni antingen er app i telefonen, er tag som ni visar på larmpanelen eller er personliga kod. Ni kan via app i telefonen styra larmet var som helst. Om ni misslyckas med att avaktivera larmet inom föreskriven tid så kopplar larmcentralen upp sig via högtalare och frågar vem som ör i huset. Ni måste då legitimera er med ert kodord. Utan godkänd legitimering skickas det en väktare och man blir debiterad en avgift. 

Taggar till familjen lägger man enkelt till själv när man är i huset. Behöver ni hjälp med larmkonfiguration, kontakta Karl-Johan Westberg.

Om larmet går

Om larmet går i huset så kopplar larmcentralen upp sig och via kamerorna bekräftar ev inbrott eller brand och aggerar därefter snabbt. Brandlarm kan konfirmeras både via rökdetektorerna, kameror och temperatursensorerna. Kamerorna kan endast aktiveras av larmcentralen då larmet är tillkopplat och det går ett larm. De kan alltså INTE spionera på er när de vill. Ni som larmägare kan dock gå in och ta en ögonblicksbild för att se vad som händer i huset. Dock blir då alla i familjen som är betrodda med larmappen att få meddelande och bilderna som är tagna. 

Via larmet kan man med pushnotiser få  meddelanden om larm, vem som larmar av eller larmar på samt vid strömavbrott eller bortfall av wifi. 

Larmcentral & ert konto

Telefonnummer till larmcentral / kundtjänst är 020-724365

Larmcentralen har uppgifter gällande ert hus med positionering via gps, koder till grindar etc så de kan vara räddningstjänsten behjälplig vid en nödsituation.  Kom ihåg att, vid en ev försäljning av fastigheten måste ert konto avslutas och nytt konto upprättas för den nya ägaren. Härvid kan Woodlands vara behjälplig, kontakta Karl-Johan Westberg.

Varje enskild husägare betalar själv sina fakturor till Verisure.

Trygghetslarm / Verisure Guardian

Trygghetslarm kan skickas via Verisure om ni råkar ut för en nödsituation. Håll inne både Larma på och Larma av i minst 3 sekunder så kopplar larmcentralen direkt upp sig och assisterar. Trygghetslarmet kan utökas med Verisure Guardian ni kan skicka larm även via telefonen när ni är utanför fastigheten och larmcentralen får då även en gps position som de kan skicka till räddningstjänsten. Larmet kan kompletteras med en extra trygghetspanel eller fjärrkontroll så man enkelt från t ex sovrum kan skicka trygghetslarm.

Service och extra tjänster

Larmet kan kompletteras med kameror utomhus, extra detektorer och magneter, rökbomber och mycket mer. Beställning av nya tjänster gör ni via appens webbshop.

Alla delar i larmet har batteridrift med lång driftstid men ibland behvöver batterier bytas. Ni får en pushnotis om när det är dags och ni kan då själva byta batterier eller be Karl-Johan Westberg om hjälp.

Informationsfilmer från Verisure gällande funktionen hos olika delar i larmsystemet