Praktisk vatten

vatten / avlopp / vedeldad spis

Brug af pejsen / användning av öppen spis

DK. HUSK AT ÅBNE SPJÆLDET INDEN BRUG. Har du valgt åben pejs, så læg brændet i pejsehullets bagerste del ved optændingen. Forsøg at brug emhætten så lidt som muligt, når der er tændt op i den åbne pejs. Vi anbefaler at I bruger det brænde, som Woodlands leverer. Brug aldrig fyrtræ eller trykimprægneret træ.

VÆR MEGET FORSIGTIG MED ASKE OG GLØDER I DETTE TRÆRIGE OMRÅDE. Efter endt brug kan asken først fjernes (hvis man ønsker at fjerne asken), når der absolut ingen gløder er tilbage. Dette tager mindst 48 timer. Woodlands anbefaler, at hver husejer anskaffer sig en metalspand med låg og lægger asken heri, inden den smides i de fælles affaldscontainere. Metalspanden skal opbevares udenfor direkte på jorden eller på sten/beton.

SE. Kom ihåg att öppna spjället innan användning. Har ni en öppen spis så lägg veden i spisens bakre del vid tändning. Stäng av köksfläkten då den annars orsakar drag åt fel håll. Ved köper ni lättast via Woodlands som levererar till huset. Använd inte granträ eller tryckimpregnerat trä i spisen. 

Var mycket försiktig med aska och glöd, vi bor i skogen! Efter användning av spisen, vänta minst 48 timmar innan aska avlägsnas. Lägg askan i en spann av metall med lock av metall och töm den i det sopkärl av metall som finns vid återvinningsplatsen. 

Vatten och avlopp

Woodlands har kommunalt vatten och avlopp. Husen har ingen individuell vattenmätare utan en central mätare för hela området. WCC EF betalar kollektivt för alla husen vilket är kostnadseffektivt. WCC EF / husägarna äger själva vatten och avloppsnätet på området och står därför själva för ev underhåll. Kommunen har bevakning på avloppsanläggningen som en servicetjänst.