Golfbilar

Golfbilar

Garageservice

Woodlands erbjuder garageservice för alla privata golfbilar. Golfbilen förvaras inomhus när ni inte använder er bil. Vi ser till att underhållsladda batterierna och fylla på batterivatten när bilen står hos oss. När ni vill använda bilen skickar ni ett servicemail och anger datum då ni vill att bilen skall vara tillgänglig. Vi tvättar bilen och ställer ut den på Gården (infart M1). Ni lämnar bilen på Gården när ni åker hem och lägger nyckeln under sätet så förvarar vi den till nästa gång. 

Servicemail skall vara oss tillhanda senast torsdag kl.11.00 för att vi skall ställa ut bilen till weekend. Detta är viktigt för vår planering för att vi skall slippa köra in och ut alla golfbilar flera gånger ur garaget.

Garageservice beställs via mail till kjw@woodlands.se. Aktuellt pris finner ni under Beställ service.

Helårsservice

Alla fordon kräver service regelbundet för att kunna fungera optimalt, så även golfbilar. Vi har tagit fram en serviceplan tillsammans med Club Car och utför service i enlighet med deras riktlinjer. Ni beställer service via Beställ service under nov-dec och vi utför service under jan-feb så är bilen klar till golfsäsongen. Efter avslutat service får ni ett protokoll på utförda servicepunkter. Pris för service är exklusive eventuella reservdelar.

Serviceprotokoll Golfbilar

Rekonditionering (Spring Cleaning)

I samband med Helårsservice kan ni även beställa rekonditionering av golfbilen. Vi tvättar då bilen grundligt med avfettning, skumtvätt och därefter vaxas bilen. Alla svarta plastdetaljer svärtas in så bilen blir fin inför säsongen! Ni beställer rekonditionering via Beställ service.

Batterikondtionstest

Batterier i en golfbil skall kunna hålla full kapacitet i 4-5 år om de sköts på rätt sätt, därefter börjar de tappa effekt och därmed körsträcka. Vi har en speciell konditionstestare som vi köpt av Club Car som mäter effekten i batterierna och vi kan därefter omvandla det till ”hur många hål bilen klarar att köra”. Under testet kan vi även mäta batterierna individuellt för att se om något enskilt batteri inte fungerar. Det kan vara en orsak till att bilen inte går som den skall. Är batterierna inte allt för gamla kan vi beställa ett begagnat batteri och därmed förlänga användningstiden på hela batterikpaketet. Vill ni få en konditionstest utförd så beställer ni via Beställ service. 

Beställning av reservdelar etc

Vill ni beställa nya batterier, däck, tillbehör eller reservdelar så kan ni göra det via Woodlands och vi monterar det även till er. Vi har även en felkodsläsare så vi kan snabbt ta reda på vad som är sönder på er golfbil och beställa rätt reservdelar. 

Det finns 4 hastigheter på en Club Car golfbil. Det är dock bara 3 hastigheter som är tillgängliga för oss via vårt programmeringsverktyg. Våra uthyrningsbilar står i hastighet 2. De privata bilarna står i hastighet 3 när vi levererar dem till er men man kan via Club Car beställa den 4:e hastigheten. Woodlands egna och de flesta husägare har sina bilar i 4:e hastigheten vilket är ca 30 km/h. Så om grannen retar er för att de har en snabbare golfbil, då kontaktar ni mig! 

Allmän information

Efter vinter förvaring när golfbilen endast stått på underhållsladdning så tappar batterierna effekt. Batterier mår bäst av att laddas ur och laddas upp. Därför kan ni märka att golfbilen inte går så långt som ni är vana vid i början av våren. Det krävs ett par i och urladdningar för att batterierna skall ”komma tillbaka”. 

Alla golfbilar som framförs på vägar och golfanläggningar skall ha en försäkring. I Sverige har man tre olika fordonsförsäkringar:

  • Trafikförsäkring
  • Halvförsäkring
  • Helförsäkring

Det krävs enligt lag minst Trafikförsäkring. Det är för att skydda era medtrafikanter om ni kör på någon eller något och orsakar en skada. Då täcker er försäkring skadan. Trafikförsäkring täcker inte skador på det egan fordonet. Då måste ni ha en Halv- eller Helförsäkring. 

För att få framföra en golfbil måste man ha körkort för bil. Det innebär alltså att minsta ålder för att få köra golfbil är 18 år. Samma regler gäller som för vanlig bil gällande ansvar, alkohol etc.

Det avdunstar mycket batterivatten vid laddning av golfbilen. Det är alltså viktigt att kontrollera och fylla på batterivatten ofta.