Takbyte på lekplatsen

Nu är arbetet påbörjat med att byta taket på grillhuset på lekplatsen!