Spolning av vattenledningar

Måndagen den 4/10-2021,kommer de större dricksvattenledningarna i Eket att intensivspolas. Arbetet sker mellan 07:00 -13:00. Missfärgning av dricksvattnet och lågt vattentryck kan därför förekomma under denna arbetsdag. Tappa gärna upp vatten för dagsbehov för säkerhets skull. Undvik att tvätta ljusa kläder i tvättmaskinen. Mer info finns på hemsidan Nsva.