Lekplatsens toaletter stängs för vintern

Vi kommer att stänga vattnet och därmed även toaletterna till lekplatsen den 31 oktober. I samband med det så tar vi även in kajakerna. Nät till tennisbanorna har vi redan tagit in.