Fasadbelysning på husen

Just nu hjälper vi gärna till att byta era trasiga lampor på er fasadbelysning. Det är väldigt trevligt när alla husen har fungerande belysning under den mörka vintern. Vi fakturerar vår tid och kostnaden för lamporna till respektive husägare.