Beställ service till er golfbil

Nu är det dags att beställa service till er golfbil. Det gör ni via serviceformuläret. Kryssa i vad ni önskar:

Helårsservice

Spring Cleaning

Batterikonditionstest

Vi utför beställd service under vintern.