Tavling

Tävling

tävlingsbestämmelser

Rätt att deltaga
Klubbens tävlingar är öppna för medlemmar med högst hcp 54, om inget annat anges.

Klassindelning
Spelfältet delas in i två lika stora klasser om inget annat anges.

Val av tee
Herrar över 70-74 år, Blå tee, Herrar över 75 och knattar under 12 år, röd tee. Alla damer ska spela från röd tee om inget annat anges.

Anmälan till tävling
Anmälan kan göras via receptionen, www.golf.se.
Anmälningstiden går ut två dygn före tävlingsdagen.
Starttider publiceras senast kl. 13:00 dagen före tävlingen. Listor finns på anslagstavlan i klubbhuset och på www.golf.se.

Återbud till tävling
Har avanmälan inte skett före anmälningstidens utgång, skall startavgiften alltid erläggas. Anmäld spelare som uteblir från start utan att meddela detta skall erlägga dubbel startavgift. Avgiften skall vara betald före deltagande i nästa tävling.

Regeltolkning
Eventuella regeltolkningar görs av tävlingsledare/domare.

Startavgift, tävlingsgreenfee
Startavgift 120:- (om ej annat anges)
Tävlingsgreenfee 350:- (om ej annat anges)

Reducering
Om inget annat anges används följande reducering i tävlingarna:
Foursome: Ingen red.
Greensome: 60% av den med lägst hcp, 40% av den med högst hcp.
Bästboll/fyrboll: 90% av spelhcp.

Avståndsmätare
Vid allt spel på banan får spelaren använda hjälpmedel som mäter avstånd.
Spelare får inte använda apparat för att mäta lutning, temperatur eller vindhastighet, för vilket plikten är diskvalifikation,

Golfbil
För att få använda golfbil i klubbens tävlingar krävs läkarintyg. Detta skall visas i tävlingskansliet i god tid före tävlingen. Ingen annan i bollen får åka med i bilen, däremot får golfbilen transportera andra spelares
utrustning.
Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Scorekortsansvar
1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Prisutdelning
Prisutdelning sker, om inget annat anges, efter varje klass. Priser skall hämtas av pristagaren personligen, ombud godkännes ej utan giltigt skäl av TL.