Tavling

Tävling

tävlingsbestämmelser

Rätt att deltaga
Klubbens tävlingar är öppna för medlemmar med högst hcp 54, om inget annat anges.

Klassindelning
Om inget annat anges gäller följande klassindelning efter hcp:
A: – 12,4
B: 12,5 – 21,4
C: 21,5 – 36,0
D: 36-54

Val av tee
Herrar över 70-74 år, Blå tee, Herrar över 75 och knattar under 12 år, röd tee. Alla damer ska spela från röd tee om inget annat anges.

Anmälan till tävling
Anmälan kan göras via receptionen, www.golf.se.
Anmälningstiden går ut två dygn före tävlingsdagen.
Starttider publiceras senast kl. 13:00 dagen före tävlingen. Listor finns på anslagstavlan i klubbhuset och på www.golf.se.

Återbud till tävling
Har avanmälan inte skett före anmälningstidens utgång, skall startavgiften alltid erläggas. Anmäld spelare som uteblir från start utan att meddela detta skall erlägga dubbel startavgift. Avgiften skall vara betald före deltagande i nästa tävling.

Regeltolkning
Eventuella regeltolkningar görs av tävlingsledare/domare.

Startavgift, tävlingsgreenfee
Startavgift 100:- (om ej annat anges)
Tävlingsgreenfee 300:- (om ej annat anges)

Reducering
Om inget annat anges används följande reducering i tävlingarna:
Foursome: Ingen red.
Greensome: 60% av den med lägst hcp, 40% av den med högst hcp.
Bästboll: 90% av spelhcp.

Avståndsmätare
Vid allt spel på banan får spelaren använda hjälpmedel som mäter avstånd.
Spelare får inte använda apparat för att mäta lutning, temperatur eller vindhastighet, för vilket plikten är diskvalifikation,

Prisutdelning
Prisutdelning sker, om inget annat anges, efter varje klass. Priser skall hämtas av pristagaren personligen, ombud godkännes ej utan giltigt skäl av TL. Priser till bästa bruttoresultat delas ut i alla singeltävlingar.

Golfbil
För att få använda golfbil i klubbens tävlingar krävs läkarintyg. Detta skall visas i tävlingskansliet i god tid före tävlingen. Ingen annan i bollen får åka med i bilen, däremot får golfbilen transportera andra spelares utrustning.