Valberedning

Valberedning

 

Valberedningen har till uppgift att presentera förslag på medlemmar till styrelse- och kommitté uppdrag.

 

Kent Lundgren

070-521 43 33

kentsonja@hotmail.com

 

Paul Andersson

072-7430508

paul.a.andersson@telia.com

 

Carsten Fredriksson

070-3355642

carstenfredrikson@gmail.com