Policy Prispengar

Policy

POLICY VADSLAGNING

Enligt SGF Tävlingshandbok 2016 paragraf 1.10 är vadhållning (betting) inte tillåtet. Dessutom riskerar spelare som mottager kontanter som pris att förlora sin amatörstatus. Som amatör får man mottaga priser eller presentkort till ett värde av 7000 kr per år, dock aldrig kontanter.

Som exempel anges ett stort kompisgäng som träffas och satsar en hundralapp. Topp tre delar på pengarna. Detta är enl SGF inte tillåtet och ett brott mot både amatörreglerna och bestämmelserna om vadhållning.

 

Med anledning av ovanstående har Klubbens styrelse beslutat att följande skall gälla på Woodlands:

Som medlemmar i SGF skall alla medlemmar följa SGFs bestämmelser. Klubben kan dock inte åtaga sig att kontrollera vad enskilda medlemmar och medlemsgrupperingar gör och överlåter detta till den enskilde medlemmen. I de fall som Klubben upplåter fasta starttider, och anmälan och resultatrapportering sker i GIT, gäller dock en strikt tolkning av SGFs bestämmelser. Vid missbruk kommer Styrelsen att dra in de fasta tiderna.

För att undvika brott mot amatörreglerna rekommenderar Styrelsen att presentkort används och aldrig kontanter.