Stilen

Stilen

Woodlands-konceptet bygger på naturlig livskvalitet

 

Det märks inte minst på husen, som huvudsakligen består av naturmaterial.

 

Stilen är modern på ett enkelt sätt, med rena linjer som passar till den omgivande naturen.

 

För att kunna utnyttja de existerande värdena i det kuperade landskapet är husen byggda på pålar så att de svävar i landskapet.

 

Tanken är att skapa en känsla av att bo mellan trädens kronor och blad. Tack vare pålarna blir ingreppet i det vackra landskapet så litet som möjligt.

 

Trämaterialen och byggkonstruktionen säkrar ett perfekt inomhusklimat med bl.a. optimal fuktisolering och luftcirkulation.

 

Du blir ett med naturen. En sund och härlig känsla!