Nyheter

Välkommen till Woodlands GK

Välkomna till golfåret 2019

 

Styrelsens arbete med planering, information och utbildningar är i full gång. 

Först ut är genomgång av de nya golfregler som började gälla den 1/1 2019. Vi kommer att hålla diverse utbildningar i GIT för att ge dem som arbetar med tävlingar och seriegolf de kunskaper och redskap de behöver. Vår mycket aktiva Medlemskommitté är i full gång med planering av åtgärder och aktiviteter för att öka trivseln, hjälpa nya medlemmar och skapa ett attraktivt Woodlands. Faddergolf, nybörjartävlingar, Golfens dag är några av de saker som planeras och arbetas med. Tävlingskommittén har kommit långt i programmet för 2019 och ni kan se alla tävlingar som beslutats för säsongen 2019 på hemsidan. Samrådsmöten mellan WCCG och klubbens styrelse är planerade att hållas en gång i månaden, allt i syfte att ha en bra och öppen dialog där parterna ska lösa eventuella problem och arbeta gemensamt för ett bra och attraktivt Woodlands.

 

Allt detta kräver aktiva medlemmar som vill och kan hjälpa till. Vi ber alla som ser sig vilja och kunna bidra, anmäl ert intresse till info@woodlandsgolfklubb.se. Vi välkomnar alla, det finns många områden och kommittéer där er hjälp behövs!

 

Väl mött för ett härligt golfår 2019! Vi återkommer med våra månatliga nyhetsbrev.

 

Styrelsen i Woodlands Golfklubb 

 


 

Händelser 2019

 

Klubbtävlingar 2019

 

Seriespel 2019

 

17 Mars kl 14:30 Regelträff på Woodlands CC


 

Kalender för klubbaktiviteter