Nyheter

Välkommen till Woodlands GK

Månadsbrev september 2019

  

Nu har hösten kommit och vi märker att banan är blivit mer blöt men fortfarande mycket bra att spela. Det är dags för månadens brev och med extra fokus på informationsmötet och vad som nu kommer att hända.

Klubbmästerskap 2019 och klubbtävling

Då har vi även genomfört Klubbmästerskapet för 2019 och efter ett jämt spel för herrarnas så avgjordes tävlingen på sista runden då Nicklas Bergdahl lyckades hålla ihop sitt spel ända in i mål.

Ett stort GRATTIS till Nicklas som blev bästa herrsenior 2019 och på en 2:a plats blev det Filip Persson och på 3:e plats kom Henrik Nilsson.

För damerna var det Jenny Strand som spelade bäst och stod som segrare som bästa dam 2019 och på 2:a plats kom Josefine Bergdahl och på 3:e plats kom Ann Ströby Nielsen

Segrare för juniorerna blev William Gustafsson. Ett stort grattis till er alla.

Sedan har vi även spelat en klubbtävling där Swedbank och Fastighetsbyrån var sponsor till en Irish greensome där 29 lag kämpade tillsammans.

 

Informationsmöte kring klubbens framtid

Den 3 september kallade styrelsen till ett informationsmöte för medlemmarna angående det som vi nämnde i förra månadens utskick, nämligen ” Hur hanterar vi klubbens framtid och organisation”

Bakgrunden är att detta har varit en ständig fråga som diskuterats inom styrelsen. Styrelsen har uppfattat att det varit ytterst svårt att hitta de ideella krafter som behövs för att driva klubben på önskvärt sätt.

2018 tvingades en komplett styrelse att avgå efter påstötningar från medlemmarna och en ny styrelse valdes mitt i säsongen.

Efter detta var det ytterligare en styrelseledamot som lämnade under hösten och under det senaste året har styrelsen ytterligare tvingats se 6 ledamöter avgå.

Ordförande presenterade ovanstående problem med den ideella föreningen och var också tydlig med att föreningen inte kan fortsätta på detta sättet med en underbemanning i föreningens organisation. Han meddelade också att SGF inte heller vill ha denna typ av föreningar i SGF.

Med anledning av detta har styrelsen haft en dialog med WCC om de är intresserade att ansöka om en associering i SGF, kallad A1 om golfklubben säger upp sitt medlemskap till SGF. WCC fick berätta hur de ser en kommande verksamhet i eget regi. Medlemmar kan då fortsätta att spela golf på Woodlands och samtidigt få Golf Id så man kan reglera sitt hcp och även spela på andra golfbanor som är medlemmar i SGF.

WCC berättade bl.a att de fortfarande kommer vilja arrangera klubbtävlingar, golfvecka, Herrgolf, Damgolf, Seriespel, Juniorverksamhet osv. på woodlands i framtiden.

 

Mötet avslutades med att ordföranden ställde en fråga till medlemsmötet hur de ställde sig till att gå över till en A1 klubb och då avsäga sitt medlemskap i SGF. Ordf förklarade mycket tydligt att detta inte var ett beslutsmöte utan enbart ett informationsmöte men att styrelsen ville få en indikation på vad dessa ca 80 medlemmar tyckte för att vi som styrelse skulle få underlag till hur vi går vidare med att kalla till ett extra årsmöte för att hantera klubbens framtid. Handuppräckningen visade sig att större delen av medlemmarna tyckte att det var en A1:a som var önskvärt

 

Årsmöte

Styrelsen har sedan haft ett styrelsemöte för att hantera frågan hur gör vi med golfklubbens framtid.

 

Vi detta möte fanns det två uppfattningar om hur styrelsen skulle gå vidare med denna fråga.

Ett som var att följa tidsplanen och kalla till ett extra årsmöte så fort som möjligt och med förslag den 22/9 där en fråga skulle behandlas;

”Skall GK begära sitt utträde ur SGF i samband med att WCC blir antagen som associerande medlemskap genom en A1 till SGF.”

Den andra uppfattningen var att eftersom GK måste genomföra ett årsmöte under alla omständigheter oavsett om man väljer att fortsätta eller om man ska lägga ner klubben. Enligt stadgarna så måste bokslut och revisionsberättelse skickas in till SGF i samband med ansökan om utträde. På ett årsmöte skall medlemmen också fatta beslut om vad skall hända med GK vid ett eventuellt utträde från SGF.

Eftersom GK verksamhetsår sträcker sig till 30/9 kan styrelsen kalla till ordinärt årsmöte när bokslut är klart. Vi kan även låta valberedningen göra sitt arbete med att ta fram underlag till årsmötet samt att styrelsen hinner göra en konsekvensanalys utifrån de avtal man skrivit med markägare. Detta för att inte GK skall hamna i en tvist om skadestånd.

 

Vidare så tyckte man att det är ju ca 350 medlemmar till som inte fått någon information om denna fråga som är avgörande för golfklubbens framtid. Därför ansåg man att man måste hinna med att informera innan nästa möte

 

Styrelsen röstade med majoritet för förslag 2 där frågan skall tas upp på kommande årsmöte. Detta är planerat till söndagen den 17/11(om lokal går att finna), vilket vi redan nu ber dig notera. Ordinär kallelse kommer senare lika som ett genomarbetat förslag kommer att tas fram i god tid innan årsmötet.

 

I samma möte meddelade ordförande Anders Sundqvist att han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan enligt styrelseprotokoll nr 10 2018/2019. Mats Svensson tar över som vice ordförande, Bent Jensen har tagit över jobbet som kassör.

 

Woodlands den 10:e september 2019

 

Styrelsen i WGK

 

Styrelsen Woodlands GK

 

 

OBS ETT FANTASTISKT ERBJUDANDE TILL GOLFKLUBBSMEDLEMMARNA
 

ERBJUDANDE FRÅN HÄLSAN .pdf

 

En bildkavalkad från HÄLSAN

 

 

Händelser 2019

 

STYRELSEMÖTE    27 juni kl 18:00   Plats: Woodlands Konferensrum 

 

Lokala regler

>Lokala regler

>Extra lokala regler

 

Seriespel 2019


 

Kalender för klubbaktiviteter