Woodlands Gk - Kommittéer

 Woodlands Golfklubb - Kommittéer

Våra kommittéer

 

 

I Woodlands Golfklubb har vi sju kommittéer.

 

  • Juniorkommittén - jobbar med juniorerna och deras verksamhet
  • Elitkommittén - jobbar med aktiviteter för elitspelare
  • Damkommittén - arrangerar damgolf, utflykter och andra aktiviteter för damer
  • Herrkommittén - arrangerar herrgolf, utflykter och andra aktiviteter för herrar
  • Seniorkommitté - arrangerar seniorgolf, utflykter och andra aktiviteter för seniorer
  • Tävlingskommitté - arrangerar och genomför tävlingar
  • Medlemskommitté - Rekrytera och bibehålla medlemmar

 

Om Du har några tankar eller idéer som rör någon av kommittéernas verksamhet så ta kontakt med dem!