Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser

Rätt att deltaga

Klubbens tävlingar är öppna för medlemmar med högst hcp 36, om inget annat anges.

 

Klassindelning

Om inget annat anges gäller följande klassindelning efter hcp:
A: - 12,4
B: 12,5 – 21,4
C: 21,5 – 36,0
D: 36+

 

Val av tee

All herrar inkl. knattar, juniorer, oldboys och veteraner spelar från gul tee om inget annat anges. Alla damer ska spela från röd tee om inget annat anges. Medlemmar med hcp 36+ får deltaga i alla tävlingar men spelar då på hcp 36, herrar från gul tee och damer från röd tee.

 

Anmälan till tävling

Anmälan kan göras via receptionen, www.golf.se eller golfterminalen i klubbhuset.
Anmälningstiden går ut kl. 12:00 sju dagar före tävlingsdagen.
Starttider publiceras senast kl. 15:00 tre dagar före tävlingen. Listor finns på anslagstavla i klubbhuset, på www.golf.se samt i golfterminalen i klubbhuset.

 

Återbud till tävling

Har avanmälan inte skett före anmälningstidens utgång, skall startavgiften alltid erläggas. Anmäld spelare som uteblir från start utan att meddela detta skall erlägga dubbel startavgift. Avgiften skall vara betald före deltagande i nästa tävling.

 

Regeltolkning

Eventuella regeltolkningar görs av tävlingsledare/domare.

 

Startavgift, tävlingsgreenfee

Startavgift 100:- (om ej annat anges)
Tävlingsgreenfee 300:- (om ej annat anges)

 

Reducering

Om inget annat anges används följande reducering i tävlingarna:
Foursome:                           Ingen red.
Greensome:                         60% av den med lägst hcp, 40% av den med högst hcp.
Bästboll:                              90% av spelhcp.

 

Avståndsmätare

Vid allt spel på banan får spelaren använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

 

SGF-Medlemskort

Medlemskortet ska uppvisas innan tävlingens start. Det tidigare hcpkortet är enbart ett noteringshäfte och inte ett hcpbevis.

 

Prisutdelning

Prisutdelning sker, om inget annat anges, efter varje klass. Priser skall hämtas av pristagaren personligen, ombud godkännes ej. Priser till bästa bruttoresultat delas ut i alla singeltävlingar. För att erhålla pris i klubbens tävlingar krävs EGA, exakt tävlingshandicap. Fotografering kan ske under tävling varvid bilder kan publiceras på hemsidan.

 

Golfbil

För att få använda golfbil i klubbens tävlingar krävs läkarintyg. Detta skall lämnas till kansliet i god tid före tävlingen. Ingen annan i bollen får åka med i bilen, däremot får golfbilen transportera andra spelares utrustning.