Godkända förmåner

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf

 

 • Golfträning, t ex, nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor.
   
 • Egen träning på drivingrange (rangebollar / rangekort)
   
 • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde.
   
 • Spelrättsavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift.)
   
 • Greenfeeavgifter (under 1000 kr per speltillfälle).
   
 • Spel på footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift).