Lokala regler

Generella & lokala regler

Generella regler

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig. 

 

Följande markeringar gäller på banan:  

 

Vit
Out of bounds
Regel 27
Gul
Vattenhinder
Regel 26
Röd
Sidovattenhinder
Regel 26
Blå
Mark under arbete (MUA)
Regel 25
Blå-Vit
MUA: Spel förbjudet.
Bilaga 1, Del B-4
Orange
Hindrande föremål
Regel 24

  
 

Lokala regler

 • Stensättningar på tees är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2b är tillämplig.
 • Avståndsmarkeringar i form av plattor i marken på fairway är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.
 • Stenmurar eller rester av stenmurar är en organisk del av banan. Regel 24-2 är ej tillämplig.
 • Om ett ungt träd med stödpinne har hindrande inverkan på en spelares stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med regel 24-2b.
 • Grus- eller sandbelagd dränering är mark under arbete, MUA. Regel 25-1b är tillämplig.
 • Hål Pine 3 samt Magnolia 8 & 9: Boll som hamnar på andra sidan sidovattenhindret (Pinnån) betraktas som förlorad i sidovattenhindret då hindret är oändligt. Regel 26-1 är tillämplig.
 • Hål Cedar 4: Boll som droppas för vattenhinder får droppas i markerad droppruta eller enligt regel 26-1 är tillämplig. 
 • Hål Magnolia 3: Stenformation runt trädet till höger om green betraktas som fast hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.
 • Områden på Magnolia som är nysådda och/eller nytorvade kan betraktas som MUA. Regel 25 är tillämplig.
 • Områden med skador pga vildsvin kan betraktas som MUA. Regel 25 är tillämplig.
 • Vid allt spel på banan får spelaren använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.