Lokala regler

Generella & lokala regler

Generella regler

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig. 

 

Följande markeringar gäller på banan:  

 

Vit
Out of bounds
Regel 27
Gul
Vattenhinder
Regel 26
Röd
Sidovattenhinder
Regel 26
Blå
Mark under arbete (MUA)
Regel 25
Blå-Vit
MUA: Spel förbjudet.
Bilaga 1, Del B-4
Orange
Hindrande föremål
Regel 24

  
 

Lokala regler

 • Stensättningar på tees är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2b är tillämplig.
 • Avståndsmarkeringar i form av plattor i marken på fairway är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.
 • Stenmurar eller rester av stenmurar är en organisk del av banan. Regel 24-2 är ej tillämplig.
 • Om ett ungt träd med stödpinne har hindrande inverkan på en spelares stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med regel 24-2b.
 • Grus- eller sandbelagd dränering är mark under arbete, MUA. Regel 25-1b är tillämplig.
 • Hål Pine 3 samt Magnolia 8 & 9: Boll som hamnar på andra sidan sidovattenhindret (Pinnån) betraktas som förlorad i sidovattenhindret då hindret är oändligt. Regel 26-1 är tillämplig.
 • Hål Cedar 4: Boll som droppas för vattenhinder får droppas i markerad droppruta eller enligt regel 26-1 är tillämplig. 
 • Hål Magnolia 3: Stenformation runt trädet till höger om green betraktas som fast hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.
 • Områden på Magnolia som är nysådda och/eller nytorvade kan betraktas som MUA. Regel 25 är tillämplig.
 • Områden med skador pga vildsvin kan betraktas som MUA. Regel 25 är tillämplig.
 • En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (tex höjdskillander och vind), byter spelaren mot regel 14-3.