Lokala regler

Generella & lokala regler

LOKALA REGLER 2019 FÖR WOODLANDS 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen och på hemsidan (www.woodlands.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 

1. Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområdet på höger sida om Pine 3, på höger sida om Magnolia 8&9 samt på höger sida om Cedar 9 som bara är definierat på en sida är oändliga.

 

 

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5. Grus- eller sandbelagd dränering

6. På spelfältet behandlas områden med skador som orsakats av vildsvin som mark under

arbete från vilka lättnad utan plikt tillåts enligt Regel 16.1b.

 

b) Organiska föremål

Alla stengärdsgårdar år en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.